PALU FLEXI GEL PEACH 30G

46,00  brutto

Na stanie

Opis

Flexi GEL ??czy w?a?ciwo?ci ?elu i akrylu w jednym produkcie.

Jest twardy jak akryl, jednocze?nie pozostaj?c elastycznym i ?atwym w opracowaniu jak ?el. Jest l?ejszy ni? ?el czy akryl, przez co nie obci??a paznokci. S?u?y do wzmocnienia naturalnej p?ytki paznokcia, jak i jej przed?u?enia.

Wyst?puje w formie g?stego ?elu, kt?ry nie sp?ywa na sk?rki, dzi?ki czemu mo?e by? nak?adany na 5 paznokci na raz. Utwardza si? w lampie UV/LED. Nie zastyga szybko, dzi?ki czemu nie trzeba si? spieszy? przy aplikacji produktu i modelowaniu kszta?tu paznokci.

Jest bezwonny i nie piecze w lampie, nie posiada warstwy dyspersyjnej. Nie jest wra?liwy na temperatur? otoczenia.

konsystencja: g?sta

nie posiada warstwy dyspersyjnej

twardszy ni? zwyk?y ?el buduj?cy

odporny na uszkodzenia

idealnie przywiera do p?ytki paznokcia, zapewniaj?c d?ugotrwa?y efekt

nie zastyga podczas pracy

nieograniczony czas pracy

?atwy w aplikacji nawet dla pocz?tkuj?cych

bezzapachowy, nie podra?nia uk?adu oddechowego

brak uczucia pieczenia podczas utwardzania

bezpieczna formu?a

trwa?o?? do 4 tygodni

pojemno??: 30 ml

dost?pny w 5 kolorach: clear, white, coffee, pink, peach

produkt przeznaczony do u?ytku profesjonalnego

pojemno??: 30 ml

SPOS?B U?YCIA:

NA SZABLONIE:

Zdezynfekowa? d?onie. Maksymalnie skr?ci? paznokie?, odsun?? sk?rki kopytkiem lub drewnianym patyczkiem. Zmatowi? BUFFEREM 180. Odt?u?ci? paznokcia CLEANEREM. Dopasowa? i pod?o?y? szablon pod paznokie?.

Na?o?y? PRIMER. Na?o?y? cienk? warstw? bazy hybrydowej na p?ytk? paznokcia i utworzy? cienki szkielet na szablonie. Utwardzi? w lampie 60 sek. Na p?ytk? paznokcia na?o?y? szpatu?k? FLEXI GEL. P?dzel namoczy? w CLEANERZE i u?o?y? FLEXI GEL na paznokciu w taki spos?b, by utworzy? krzyw? C paznokcia oraz aby r?wnomiernie pokry? ca?? jego powierzchni?. Utwardzi? w lampie UV/LED. Zacisn?? tunel paznokcia za pomoc? zaciskarki po ok. 20 sek. od w?o?enia r?ki do lampy. Opracowa? powierzchni? paznokcia PILNIKIEM o gradacji 180, zmatowi? BUFFEREM o gradacji 180-240. Odpyli? i przemy? CLEANEREM. Na?o?y? top i utwardzi? w lampie UV/LED. Na?o?y? oliwk? na sk?rki.

NA DUAL FORMIE:

Zdezynfekowa? d?onie. Maksymalnie skr?ci? paznokie?, odsun?? sk?rki kopytkiem lub drewnianym patyczkiem. Zmatowi? BUFFEREM 180. Odt?u?ci? paznokcia CLEANEREM. Na?o?y? PRIMER. Na?o?y? cienk? warstw? bazy hybrydowej i utwardzi? w lampie UV/LED. Dobra? odpowiedni? wielko?? DUAL FORMY i wype?ni? j? FLEXI GELEM. Przy?o?y? do paznokcia od g?ry ku do?owi i utwardzi? w lampie UV/LED. ?ci?gn?? DUAL FORM?. Opracowa? powierzchni? paznokcia PILNIKIEM o gradacji 180. Odpyli? i przemy? CLEANEREM. Zmatowi? BUFFEREM o gradacji 180/240. Na?o?y? top hybrydowy. Utwardzi? w lampie UV/LED. Na?o?y? oliwk? na sk?rki.

CZAS UTWARDZANIA:

w zale?no?ci od mocy lampy utwardza? 60 sek. lub 120 sek.

Sk?adniki/ Ingredients/ (INCI):

Acrylates Copolymer, Ethyl Methacrylate, Polymethyl Methacrylate, Polyethylene Therephthalate, Trimethylolpropane Triacrylate, Dimethicone, Microcrystalline Wax.