swederm ALCO GEL zel do dezynfekcji dloni

38,50  brutto

Gotowy do użycia żel do higienicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (70%) o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym. Z gliceryną i panthenolem

Na stanie

Opis

Swederm? ALCO GEL ?el do dezynfekcji d?oni

 

Opis

Zawiera substancje czynne: Etanol: 60 g/100g,?Propanol: 10g/100g.

Spos?b u?ycia: Niewielk? ilo?? ?elu (1-3ml) nanie?? na such? sk?r? a nast?pnie wciera? przez oko?o 30 sekund.? Nie wymaga sp?ukiwania. Pozostaw r?ce do wyschni?cia. Nie wycieraj r?k. Nie sp?ukuj wod?. W celu osi?gni?cia w?a?ciwego efektu przed zastosowaniem umyj d?onie.

Nast?pstwa po?kni?cia: Nie wywo?ywa? wymiot?w.? Osobie nieprzytomnej nie podawa? niczego do po?kni?cia.

Pierwsza pomoc 😕W przypadku d?ugotrwa?ego kontaktu z produktem mo?liwe podra?nienie lub wysuszenie sk?ry. W razie potrzeby zapewni? pomoc lekarsk?.

Po nara?eniu drog? oddechow?: Wyprowadzi? osob? na ?wie?e powietrze. Zapewni? ciep?o i spok?j. W razie potrzeby zapewni? pomoc lekarsk?.

W przypadku wyst?pienia jakichkolwiek niepokoj?cych objaw?w nale?y skontaktowa? si? z lekarzem.

Przechowywanie: przechowywa? w szczelnie zamkni?tym opakowaniu, ch?odnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Post?powanie z odpadami produktu: Utylizowa? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami

Okres wa?no?ci: 30M.

Data wa?no?ci/numer serii: na opakowaniu.

Ilo?? produktu w opakowaniu: 50ml

Nr pozwolenia: 1208/TP/2020

INCI:?ALCOHOL DENAT.,AQUA,?ISOPROPYL ALCOHOL,?GLYCERIN,?PANTHENOL,?POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-6,?T-BUTYL ALCOHOL.