Załącznik nr 3

Pouczenie dotyczące braku odstąpieniu od Umowy

Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu w odniesieniu do umowy o dostarczenie Ebooka/Kursu lub innego produktu cyfrowego, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (a to stosownie do art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).